Pozvánka na druhé mimoriadne valné zhromaždenie Candriam Money Market