Oznamy - Candriam Equities L

späť

S účinnosťou od 17. mája 2019 vstupuje do platnosti nové znenie Prospektu luxemburských UCITS Candriam Equities L.

Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

  • Investičná politika podfondov Candriam Equities L Europe a Candriam Equities L Emerging Markets je upravená tak, aby špecifikovala niektoré kritériá ESG.

Oznamy:

Nová verzia Prospektu luxemburských UCITS Candriam Equities L

Osvedčenie UCITS vydané luxemburským CSSF

Candriam Equities L – oznam pre akcionárov

Zverejnené dňa: 28. 5. 2019


späť na zoznam