Oznamy - Candriam Bonds

späť

S účinnosťou od 17. mája 2019 vstupuje do platnosti nové znenie Prospektu luxemburských UCITS Candriam Bonds.

Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

  • Fúzia podfondu Candriam Bonds USD s podfondom Candriam Bonds International
  • Zlúčenie tried akcií LOCK rôznych podfondov SICAV
  • Podfond Candriam Bonds je oprávnený investovať na čínskom dlhovom trhu prostredníctvom programu Hong Kong Bond Connect

Investičná politika niektorých podfondov je upravená tak, aby špecifikovala niektoré kritériá ESG.

Oznamy:

Candriam Bonds („SICAV“) – oznam pre akcionárov

Candriam Bonds – oznam pre akcionárov

Candriam Bonds – oznam pre podielnikov

Prospekt luxemburských UCITS Candriam Bonds

Osvedčenie UCITS vydané luxemburským CSSF

Zverejnené dňa: 28. 5. 2019


späť na zoznam