Oznámenie pre akcionárov CANDRIAM QUANT o zmenách v prospekte SICAV