Oznam pre akcionárov spoločnosti CANDRIAM EQUITIES L