Oznam podieľnikom o investičnej politike podfondu Candriam Quant Equities Europe v prípade tvrdého Brexitu