Oznam podieľnikom o investičnej politike podfondu Candriam Equities L Europe v prípade tvrdého Brexitu